Najpopularniejsze formy zabezpieczenia kredytu

Istnieją różne formy zabezpieczania się przez banki przy udzielaniu kredytów. Takie zabezpieczenia są dla instytucji finansowych konieczne, by uniknąć ryzyka niewypłacalności ze strony kredytobiorcy. Zabezpieczenia bankowe można zasadniczo podzielić na te posiadającą formę osobową bądź rzeczową. Wśród osobowych form zabezpieczania kredytów wyróżniamy głównie poręczenie przez osobę trzecią, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, przelew wierzytelności w postaci cesji, a także gwarancję bankową bądź ubezpieczenie kredytu. Do najczęściej stosowanych rzeczowych form zabezpieczania kredytu należą bez wątpienia zastawy, nieodwołalne, określone w umowie kredytowej blokady środków pozostających na rachunkach bankowych kredytobiorcy, kaucje, przewłaszczenia oraz hipoteki. Hipoteki dotyczą nieruchomości, dla których założono księgę wieczystą. W tym przypadku istnieje też ważna żelazna zasada – hipoteki nie można założyć na nieruchomości jedynie użytkowanej przez dłużnika, nieposiadającego do niej prawa własności.

projektsukces.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here