Badanie prawne i jego cele

Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

Fuzja dużych przedsiębiorstw, nabycie akcji lub udziałów innej spółki, zawsze obarczony jest ryzykiem. Zawarcie długoletnich poważnych kontraktów może również rodzić nieprzewidziane wcześniej konsekwencje. Dlatego już na etapie negocjacji przyjętą zasadą jest zlecenie audytu prawnego spółki.

Cele badania prawnego

Zarządzający audyty prawne spółek, świadomi ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez zlecone badanie mogą otrzymać praktyczną wiedzę o dotychczasowych działaniach podmiotu będącego w zainteresowaniu. Przeprowadzenie audytu ma za zadanie zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości i uchybienia, a także braki prawne. Określone muszą w nim zostać również wszelakie obszary ryzyka. Takie działania już na wstępnym etapie pomogą ewentualnemu inwestorowi oszacować możliwe zagrożenia dla planowanych operacji. Uzyskana w ten sposób dodatkowa ochrona prawna, daje możliwość zabezpieczenia majątku przed ewentualnymi, niekorzystnymi skutkami zawartej umowy.

Sposób prowadzenia analizy prawnej

Aby uzyskane dane i rekomendacje był wiarygodne, audyty prawne spółek przeprowadzane muszą być w sposób kompleksowy. Badanie obejmuje wszelkie sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa, począwszy od weryfikacji dokumentacji rejestrowej, sądowej, sprawdzenia zawartych umów oraz ksiąg wieczystych. Sprawdzający sytuację prawną przedsiębiorstwa muszą zwrócić uwagę na stronę finansową, przeprowadzić rozmowy z jego przedstawicielami, oraz dokonać bezpośredniej weryfikacji staniu prawnego posiadanego majątku (ruchomości i nieruchomości). Przeprowadzone w ten sposób badanie audytowe pozwoli określić stabilność prawną i finansową podmiotu gospodarczego. Upewnić się co do każdego elementu jej funkcjonowania. Poza audytami przeprowadzanymi pod potrzeby przygotowywanych transakcji, prowadzone są również systematyczne badania, których zadaniem jest bieżące monitorowanie kondycji spółki. Regularnie wykonywanie pozwolą podjąć wyprzedzające działania.

Dokumentem kończącym przeprowadzony audyt prawny jest sprawozdanie. Zawiera ono zauważone nieprawidłowości i braki. Zawarte w nim uwagi mają na celu pomoc w podjęciu decyzji, poinformowanie o ewentualnych zagrożeniach. Dobrze przygotowane badanie prawne jest dostosowane do specyfiki konkretnego przypadku oraz oczekiwań klienta.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here