Ekonomiczne zagadnienia

Cena transferowa to nic innego jak taka cena, która stosowana jest w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi: w szczególności jednej grupy kapitałowej. Ceny transferowe kręcą się głównie wokół przepływu towarów handlowych pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami.

Ceny transferowe – czym są?

Ceny transferowe stosowane w poszczególnych transakcjach mogą mieć wpływ na zobowiązania w podatku dochodowym przedsiębiorstw. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstwa, w których właściciele pochodzą z różnych krajów. Odpowiednia polityka cenowa może znacząco wpłynąć na wpłynąć na wysokość takich transakcji.

Aby w pełni zrozumieć pojęci cen transferowych należy najpierw zgłębić samo pojęcie transakcji. Kluczowym elementem cen transferowych stanowi podmiot powiązany, który może być powiązany przez daną osobę bądź kapitał. Realizacje transakcji zachodzących takimi podmiotami wskazane są w odpowiednich przepisach i muszą zmieścić się w limicie transakcyjnym.

Pojęcie cen transferowych

Z cenami transferowymi wiąże się również prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, która polega na spisywaniu cen transferowych. Metody takie dzielą się na podatkowe i niepodatkowe. Przed państwo z kolei przeprowadzana jest specjalna kontrola, która ma na celu dowieść, czy podmioty prowadzą zgodne z rynkiem transakcje. Taka podatkowa kontrola składa się ze ścisłej procedury.

Jeśli dana osoba nie sporządzi odpowiedniej dokumentacji i nie dostarczy jej w danym terminie, musi się narazić na zapłatę sankcji. Zagadnienie te to jeden z najważniejszych elementów prawa podatkowego. Ceny te mają więcej wspólnego z samą ekonomią niż samym prawem, ponieważ polskie prawo jest w tej kwestii bardzo ograniczone i bazuje głównie na ekonomicznym.

Ceny dla podatników – czy mają jakieś znaczenie?

Cena transferowa ma znaczenie przede wszystkim dla podatnika i administracji podatkowych. Wszystko za sprawą tego, co określają takie ceny transferowe: dochody, wydatki, zyski.

Ceny transferowe możemy analizować z trzech perspektyw: rachunkowej, zarządczej, podatkowej. Każda z nich różni się osobną metodologią. Jednak ta ostatnia jest najważniejsza: to przez nią mogą być korygowane i analizowane ceny transferowe poprzez poszczególne podmioty. Pojęcie to wciąż nie jest do końca znane wielu osobom i budzi niejasności, jednak w rzeczywistości nie jest to skomplikowane.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here