Potrącenia z wynagrodzenia

Każdy pracownik odbiera zwiększenie płacy minimalnej jako coś pozytywnego, nie mając jednak zazwyczaj świadomości, iż wiąże się to bezpośrednio z podniesieniem wszystkich związanych z pracą świadczeń, takich jak odprawa z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie stanowiące zadośćuczynienie mobbingu lub dyskryminacji, a także dodatek za pracę w nocy. Z uzyskiwanego wynagrodzenia brutto pobierany jest dodatkowo podatek dochodowy, a także składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki emerytalne i rentowe, składkę chorobową, składkę wypadkową, a także składkę zdrowotną. Pensja jest również pomniejszana o kwoty przekazywane na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Fundusz Emerytur Pomostowych.
Zastanawiając się ile wynosi składka zus potrącana z naszej pensji, nie każdy pracownik ma świadomość, iż pracodawca między wartością netto oraz brutto naszego wynagrodzenia posiada liczne koszty dodatkowe, które musi uregulować. Pokrywa on bowiem koszt części składek emerytalnych oraz rentowych, a także tych odkładanych na Fundusz Pracy. Obliczając ile wynosi składka zus opłacana przez pracodawcę musimy uwzględnić trzy składowe, czyli składkę emerytalną, w wysokości dziewięciu i siedemdziesięciu sześciu setnych procenta, składkę rentową, która wynosi sześć i pół procenta, a także składkę wypadkową, której wartość sięga jeden i osiem dziesiątych procenta. Dodatkowo pracodawca uiszcza składkę na Fundusz Pracy, w wysokości dwóch i czterdziestu pięciu procent, a także składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynoszącą jedną dziesiątą procenta. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, iż koszty jakie ponosi pracodawca wynoszą dwadzieścia i siedemdziesiąt cztery setne procenta naszego wynagrodzenia brutto.
Należy jednak zaznaczyć, iż pracownik również odprowadza określoną kwotę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obliczając ile wynosi składka zus w takim przypadku musimy uwzględnić cztery składowe, czyli składkę emerytalną, w wysokości dziewięciu i siedemdziesięciu sześciu setnych procenta, składkę rentową, wynoszącą jeden i pół procenta, składkę chorobową, w wysokości dwóch i czterdziestu pięciu setnych procenta, a także składkę zdrowotną, która wynosi dziewięć procent.

ostw.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPierwsze dokumenty dziecka
Następny artykułEmerytura

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here