skierowanie jak długo ważne

Do wykonania badań w ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) niezbędne jest odpowiednie skierowanie. Dostać je możemy od lekarza, z którym mamy podpisaną umowę, jednak z reguły skierowanie wypisują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze specjaliści. Dotyczy to wystawiania skierowania na badania diagnostyczne, na leczenie uzdrowiskowe, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz na długoterminową opiekę.

Przydatność skierowania na badania – jak to wygląda?

Bardzo często jednak odkładamy wizytę u lekarza w sprawie badań i niesiemy czy jest ono jeszcze ważne czy już nie. Na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziemy taką informację w tej sprawie:

„Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.”

jak dlugo jest ważne skierowanie do lekarza

Ważność skierowania na badania

Skierowanie na badania nie ma określonego terminu ważności i jest ono ważne dopóki nie zostanie  ono zrealizowane. Traci ona także ważność w chwili, gdy ustała przyczyna jego wystawienia. Więc absolutnie nie musimy się martwić, że aktualność otrzymanego skierowania minie, a badanie nie zostanie zrobione.

Wyjątek stanowią:

*skierowania na leczenie uzdrowiskowe – ważne osiemnaście miesięcy, termin liczony jest od dnia jego wystawienia

*skierowania na rehabilitację leczniczą –ważność traci jeśli nie dokonamy rejestracji w zakładzie rehabilitacji w terminie trzydziestu dni od dnia wystawienia.

*skierowania do szpitala psychiatrycznego – wydawane są w dniu badania, natomiast jego ważność kończy się po upływie czternastu dni.

A do jakich lekarzy specjalistów można udać się bez skierowania?

Na przykład skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa, dermatologa czy okulisty.

Komu nie jest potrzebne skierowanie na badania?

Jednak istnieją wyjątki od ogólnie przyjętych zasad. Dotyczy to szczególnych przypadków, kiedy od pacjentów nie wymaga się skierowania na badania, między innymi:

osoby zakażone wirusem HIV, kombatanci , osoby chore na gruźlicę, osoby represjonowane ,inwalidzi wojenni i wojskowi, cywilne ofiary działań wojennych, osoby, które chcą oddać narządy do przeszczepu i w tym celu konieczne jest wykonanie odpowiednich badań, uprawnieni pracownicy lub żołnierze w zakresie leczenia urazów lub chorób, które nabyli w czasie wykonywania zadań poza granicami naszego państwa, alkoholicy i narkomani, których badania dotyczą leczenia odwykowego. Mimo, że skierowanie na badania nie ma terminu przydatności, warto pamiętać realizować je na bieżąco bieżąco.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here